UPDATE | Jaarlijkse evolutie wereldwijde landbedekking aan 100 m nauwkeurigheid is nu beschikbaar voor periode 2015 - 2019 Bekijk de kaart

Gepost op - Ides Bauwens
De Global Land Cover viewer laat toe om landgebruik voor verschillende jaren tot op 100m nauwkeurig weer te geven. In opdracht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ontwikkelde nazka deze interactieve kaarten zodat beleidsmakers, wetenschappers, burgers en media toegang krijgen tot een van de meest gedetailleerde bronnen van landbedekking wereldwijd. In de zomer van 2020 kwam er een nieuwe release met meer lagen, meer jaren en meer data vrij beschikbaar voor download.

Op basis van satellietdata van de Europese Copernicus-satellieten, berekende VITO tot op 100m detail wereldwijd de landbedekking. Vervolgens vertaalde nazka die data in een overzichtelijke, interactieve kaart.

In de zomer van 2020 kwam een nieuwe release met een aantal belangrijke aanpassingen:

  • De globale kaart werd verrijkt met jaarlijks landgebruik voor 2016 tot en met 2019. Wisselen tussen de jaren doe je in het Layers-paneel (linksboven) of naast de legenda (rechtsonder).
  • Het zoomniveau is verhoogd om de kaarten tot in de kleinste details te kunnen verkennen.
  • Extra jaarlijkse lagen worden getoond, inclusief het binaire voorkomen van veranderingen in de landbedekking en de veranderingsprocessen. Bovendien kan de veranderingslaag worden weergegeven voor een enkel jaar of cumulatief voor alle jaren tot aan het geselecteerde jaar.
  • In het zijpaneel van de statistiek is het mogelijk om te selecteren en te vergelijken tussen landen, regio's binnen de landen en jaren.
  • Het is mogelijk om afzonderlijke kaartlagen te downloaden.

Het belang van informatie over landbedekking en landgebruik

Landbedekking is belangrijke informatie om onder andere klimaatverandering te monitoren. Meer dan 25% van onze globale emissies hangen immers af van ons landgebruik. Zo is het cruciaal dat we opvolgen hoe we land gebruiken, en waar het nodig is om tussen te komen. Omgekeerd zet ook klimaatverandering sterke druk op ons landgebruik. Woestijnvorming door klimaatverandering is bijvoorbeeld een belangrijk probleem in heel wat regio’s, waardoor grote groepen mensen onder druk komen te staan. Die evoluties in de gaten houden is dus cruciaal, en aardobservatie via satellieten spelen daarin een cruciale rol in.

Conflicten hebben vaak een nog meer drastische impact op landgebruik en -bedekking. Als we inzoomen op Syrië, zien we een indrukwekkende heropleving van Cropland in gebieden waar de oorlog is beëindigd. 

Alle data is vrij beschikbaar voor download

De land cover viewer laat je toe om alle data te downloaden voor verder gebruik. Met deze nieuwe release is het ook mogelijk om individuele lagen voor alle jaren te downloaden. De land cover viewer is deel van de Copernicus Global Land Service, dat een reeks biofysische variabelen aanbiedt die de toestand en de evolutie van de vegetatie, het energiebudget, de watercyclus en de cryosfeer over het landoppervlak op wereldschaal beschrijven.


Onze missie bij nazka is om complexe data, zoals die van VITO, op een overzichtelijke manier weer te geven. Zo wordt die data toegankelijk voor iedereen, van beleidsmakers en wetenschappers, tot burgers en media.

Meer informatie over de Global Land Cover Viewer vind je op https://lcviewer.vito.be/about

Geïnteresseerd in de services van nazka?

Ontdek gelijkaardige projecten