WindSider: Een verbeterd platform voor het ontwikkelen van windenergie Bekijk het project

Gepost op - Machteld Schouppe
In januari 2020 lanceerde het Belgische studiebureau voor duurzame energie 3E - met nazka als partner voor de kaartapplicatie - de ontwikkeling van een next-generation AI-aangedreven wind-data platform. Dit nieuwe platform komt tegemoet aan de behoefte aan geautomatiseerde, goedkope en nauwkeurige gegevens over windenergie voor het plannen van nieuwe windenergie-projecten. De tool wordt ontwikkeld in het WindSider project, met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het Fast Track to Innovation (FTI) -programma.

Het WindSider consortium bestaat enerzijds uit belangrijke spelers in de industrie, die eerder ook al een rol speelden in de Global Wind Atlas en New European Wind Atlas (3E, DTU Wind Energy, nazka mapps), en verder uit toonaangevende Europese ICT-spelers (SingularLogic, Universidad Politécnica de Madrid) .

Binnen het project demonstreert nazka haar expertise in het bouwen van een innovatieve interactieve web mapping interface. Met de WindSider applicatie wordt ook het nazka Mapframe verder uitgebreid, dat gebruik maakt van de meest recente web technologieën en een meeslepende gebruikerservaring mogelijk maakt.

Ook de remote sensing expertise binnen nazka is in hoge mate relevant voor WindSider: het genereren van informatie over landbedekking "on-the-fly" is een belangrijke en innovatieve troef in de toekomstige applicatie. Studies hebben immers aangetoond dat meer nauwkeurige informatie over landbedekking, de resultaten van het modeleren van windbronnen aanzienlijk kan verbeteren. nazka ontwikkelde in voorgaande projecten een prototype van zo een landbedekking classificator die gebruik maakt van de Copernicus Sentinel-2 gegevens.

Kaarten die ertoe doen: hernieuwbare energie

Zoals het geval is voor alle nazka projecten, levert ook dit project een echte meerwaarde. Via de WindSider tool maakt nazka het - samen met het consortium - gemakkelijker en sneller om de energie capaciteit van nieuwe windparken in te schatten voordat ze worden gebouwd. Op die manier ondersteunt nazka de transitie naar hernieuwbare energie.

Met de WindSider applicatie kunnen verschillende locaties snel en eenvoudig worden verkend door de windbronnen over lange periodes te modelleren. Dit faciliteert het zoekproces naar de beste plaats voor het bouwen van een windpark gevoelig. Het platform biedt ook meerwaarde bij het maken van rendabiliteitsrapporten, iets wat vandaag nog steeds een zeer tijds- en energie-intensief proces is.

Een gefaseerde aanpak naar een ambitieus doel

Om de ambitieuze doelstellingen van het project te bereiken, is een gefaseerde aanpak ingevoerd. Op dit moment, oktober 2020, is de eerste versie van het minimum viable product (MVP) in gebruik genomen. Deze MVP is nog niet publiek toegankelijk, maar wordt eerst gebruikt door een groep deskundige business testers die hun waardevolle feedback zullen geven aan het ontwikkelteam.

Ondertussen worden achter de schermen de nieuwe features in gereedheid gebracht, op een incrementele en iteratieve manier, zodat de definitieve WindSider applicatie met een cruciale bijdrage van elke consortiumpartner klaar zal zijn tegen de zomer van 2022.


The WindSider project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 878788. 

Wil je meer informatie over het WindSider project?

Ontdek gelijkaardige projecten