Geo-informatie voor overstromingsanalyses in Sri Lanka voor Wereldbank's Climate Resilience Improvement Project

30 maart 2015

De VaeSSA interactieve kaart geeft een attractieve kijk op de belangrijkste projectresultaten. Zo kun je snel de evolutie van een overstroming checken of inzoomen op de landgebruikskarteringen doorheen de tijd.

VaeSSA of “VAE for Sri Lanka: a Satellite-based flood Analysis” helpt de WereldBank en de Sri Lankese overheden om de risico's van klimaatopwarming in Sri Lanka in te perken. Het project wordt uitgevoerd door nazka mapps en RSS in de context van het 'eoworld2 programma', gefinancierd door het Europees Ruimtevaart Agentschap, en wordt specifiek gebruikt in het "Climate Resilience Improvement Project for Sri Lanka" van de WereldBank.

Deze geeft op een overzichtelijke en eenvoudige manier een overzicht van de belangrijkste resultaten van het project. Zo kun je snel de evolutie van een overstroming checken of inzoomen op de landgebruikskarteringen doorheen de tijd. De verschillende “points of interests” geven dan weer meer contextuele informatie of opmerkelijke resultaten. nazka mapps gaat voluit voor open source/data. Ook in VaeSSA zijn de producten en de interactieve kaart open source gebaseerd (resp. GRASS GIS & Leaflet). 

Op vraag van het Europees Ruimtevaartagentschap werden de mooie projectresultaten ook toegelicht in Rome (Italië) op een internationale klimaatconferentie omtrent het gebruik van satelliet data. Speciale aandacht ging daarbij ook naar de de map story van VæSSA. Deze laatste combineert 2 krachtige communicatietools: “kaarten” en “storytelling”.


Deel dit artikel
Heb jij aardobservatie-gebaseerde datalagen nodig? Of een handige kaart om deze voor te stellen?

Soortgelijke artikels